Stosowane metody

              
           W procesie leczenia rehabilitacyjnego wykorzystujemy :


  • metody pracy z ciałem takie jak: metody neurofizjologiczne np. PNF-  Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, terapii Mc Kenziego, terapia manualna według szkoły niemieckiej, masaż, kinezyterapia, oraz kompleksowa fizykoterapia

  • Diagnostka STRD
  • inne metody niezbędne do uzyskania efektu terapeutycznego: takie jak praca psychologiczna, logopedyczna, itp.

  • oprócz rehabilitacji ruchowej dzieci i młodzieży prowadzone są zajęcia z Integracji Sensorycznej , terapii zajęciowej ,logopedycznej i psychologicznej.

nasze certyfikaty