Rehabilitacja dla dzieci

                                     Rehabilitacja dla dzieci i młodzieży

Ocena rozwoju procesów integracji sensorycznej i terapia.
Wczesna interwencja wspomagania rozwoju, umożliwia uchwycenie podstawowych problemów związanych z integracją sensoryczno- motoryczną, gdy układ nerwowy dziecka rozwija się i dojrzewa. Im wcześniej rozpoczęta terapia tym bardziej skuteczna.
Terapia integracji sensorycznej ma formę „naukowej zabawy”, gdzie dziecko chętnie uczestniczy współtworząc zajęcia z terapeutą. Dzieci nie są uczone konkretnych umiejętności lecz poprawiając integrację sensoryczną stymulowane są procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności, a one pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Celem terapii integracji sensorycznej jest wzmocnienie rozwojowych funkcji dziecka oraz ułatwić jego funkcjonowanie przez całe życie.

U wielu dzieci przyczyną problemów w nauce, zachowaniu, rozwoju są zaburzenia integracji sensorycznej.

Terapia Integracji Sensorycznej skierowana jest do dzieci z :
• Nadmierną lub osłabioną wrażliwością na bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe, smakowe, węchowe oraz ruch,
• zbyt małą wrażliwością/reaktywnością na stymulację sensoryczną,
• zbyt wysokim lub niskim poziomem aktywności ruchowej,
• trudnościami z koncentracją uwagi, impulsywnością,
• problemami z koordynacją,
• opóźnieniem rozwoju mowy, rozwoju ruchowego oraz trudnościami w nauce,
• niskim poczuciem własnej wartości
• słabą organizacją zachowania,
• problemami wynikającymi z niepełnosprawności intelektualnej
• problemami wynikającymi z jednostek chorobowych takich jak:
- adha
- autyzm, zespół Aspergera,
- zespół Downa
- mózgowe porażenie dziecięce i innenasze certyfikaty