Diagnostyka STRD

Skaningowa termografia regulacyjna wg modelu Heidelberskiego (zwana w skrócie diagnostyką STRD) to wyjątkowa w skali globalnej, bezpieczna metoda, polegająca na bezdotykowym pomiarze  czujnikiem podczerwieni  ciała człowieka. Co istotne, pomiar trwa zaledwie kilka minut. Otrzymujemy szereg wartości, które poddane są matematycznej analizie, celem znalezienia korelacji ze zdrowiem/ chorobą człowieka. Metoda ta umożliwia ocenę stanu zdrowia człowieka na poziomie zmian energii. Każda choroba rozpoczyna się zawsze w strukturach ciała dotkniętych zaburzeniem przepływu energii. Jeżeli zmiany przepływu energi są chroniczne, to choroba ujawnia się w ciele pod postacią chorób somatycznych. Metoda STRD pozwala na zastosowanie wczesnej i skutecznej profilaktyki zdrowotnej oraz kontroli efektów leczenia.

Aktualnie na świecie nie ma jednolitej metody profilaktycznej, która oceniałaby stan zaburzeń energetycznych w sposób powtarzalny i zgodny z metodologią naukową.

Obecnie, aby wykonać całościowe badanie profilaktyczne trzeba zrobić wiele różnych badań począwszy od morfologii i biochemi krwi i moczu poprzez badania elektrofizjologiczne jak EKG, czy EEG do bardzo wyrafinowanych badań obrazowych jak CT,NMR, PET.Wszystkie te badania opisują stan organizmu odbiegający od normy anatomicznej czy chemicznej. Natomiast nie są w stanie opisać zaburzeń z punktu widzenia zmian energii.Co więcej klasyczne badania  nie opisują człowieka jako całości tylko jako zbiór cząstek chemicznych lub narządów.

                                                        STRD w  Rehabilitacji

Skaningowa diagnostyka regulacyjna to przede wszystkim wysoce obiektywny i powtarzalny sposob oceny naszego postępowania wobec pocjenta. Każda obrana strategia wymaga jasnej informacji zwrotnej, czy jest słuszna, wymaga korekty, czy też całkowitego zaniechania terapii.

Korzysci z wykorzystania diagnostyki STRD:

  • szybkie i jednoznaczne określenie blokad energetycznych kręgosłupa i wszystkich stawów;
  • ocena mikrokrążenia w stawach np. przed i po operacji; 
  • tempo powrotu do równowagi energetycznej; 
  • szybka ocena skuteczności zabiegów ułatwiająca ich prawidłowy dobór;
  • określenie wpływu aspektu psychosomatycznego na przebieg procesu rehabilitacji;
  • określenie typu psychoemocjonalnego i jego wpływ na proces rehabilitacji; 
  • szybkość pomiaru i możliwość wielokrotnego skanowania;
  • możliwość skanowania w warunkach domowych;
  • pozwala zobaczyć wczesne, niekorzystne skutki terapii;
  • krótki czas oraz niska cena badania.
nasze certyfikaty