Rehabilitacja domowa

Wszystkim, którzy nie mogą dojechać do naszego Centrum Rehabilitacji zapewniamy możliwość skorzystania z profesjonalnej rehabilitacji domowej. Nasi doświadczeni rehabilitanci dojeżdżają pod wskazany adres po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 

  • pacjenci z ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego;

  • osoby z uszkodzeniem rdzenia kręgowego

  • osoby z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach)

  • przewlekle chorzy, u których choroba postępuje (miopatia, choroba Parkinsona, zapalenie wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, SM, kolagenozy, przewlekłe zespoły pozapiramidowe, reumatoidalne zapalenie stawów)

  • osoby po wszczepieniu endoprotez stawów biodrowych i kolanowych

  • pacjenci po urazach nóg

  • osoby w stanie wegetatywnymRehabilitacja domowa obejmuje:

 - usprawnianie w pierwszych tygodniach od zdarzenia (np. udar mózgu,operacja)
 - profilaktyka przeciwodleżynowa
 - dążenie do uzyskania maksymalnej sprawności ruchowej
 - dążenie do samodzielności przy wykonywaniu czynności dnia codziennego
 - zapobieganie zaburzeniom ortostatycznym
 - zaopatrzenie i nauka obsługi niezbędnymi przyborami pomocniczymi (kule, balkoniki)
 - pokonywanie barier psychologicznychSzkolimy również rodzinę pacjenta  w zakresie:

- prawidłowych zmian pozycji ułożeniowych pacjenta zależnych do rodzaju uszkodzenia
  (np: porażenie połowicze, porażenie kończyn dolnych, stany po złamaniach kończyn, stany po wszelkiego rodzaju oprotezowaniu)
- prawidłowego transportu pacjenta
- ergonomicznego poruszania się po mieszkaniu
- ergonomicznego ubierania (się) pacjenta
- i inne.

nasze certyfikaty